Skriv ut den här sidan

Hälsosamtal

Din livsstil påverkar i högsta grad din hälsa och din livskvalitet.

Hos oss kan du få hjälp att komma igång med en hälsosammare livsstil och på så vis lindra och förebygga sjukdomar och därmed öka ditt välbefinnande.

Du kan få hjälp med bland annat:

  • Över- och undervikt
  • Rökstopp
  • Ohälsosamma alkoholvanor
  • Stress
  • Sömnsvårigheter
  • Fysisk aktivitet
  • Kostråd

Samtalet handlar om hur du själv upplever ditt hälsotillstånd och du får också möjlighet att ställa frågor om din hälsa som även ger dig information om bland annat hjälp i hemmet och möjligheter till motion och social samvaro.

Kontakt

För att få komma på ett hälsosamtal ska du kontakta våra distriksköterskor på telefonnummer 08-123 399 00.