Skriv ut den här sidan

Astma/KOL-mottagning

Vi hjälper dig som har kroniska luftvägsbesvär och ger dig extra stöd.

Vi genomför spirometrier, som är en kontroll av lungfunktionen. Du får information om din sjukdom, hjälpmedel och hur du ska ta dina mediciner.

Du får även träna inhalationsteknik. Vi följer upp behandlingsresultatet genom ett läkarbesök och kontrollerar att du använder rätt medicin och tar rätt dos.

Ring och boka tid hos astma/KOL-sköterskan. Du behöver ingen remiss för att komma till oss.

Du kan även få stöd och hjälp att sluta röka. Kontakta oss för mer information.

Mer information

Läs mer om astma och KOL på 1177 Vårdguiden: