Sköterskor

Chefssjuköterska

Havise Koyuncu

Sjuksköterska

Distriktssköterskor

Kerstin Nilsson

Razi Rahbar

Sjuksköterskor

Ethi Watchefo

Maria Fjelner

Maria Stillerman

Föräldraledig

Jennifer Erici

Ansvarig för hemsjukvården

Pari Bakhti

Shukri Ali

Föraäldraledig

Undersköterskor

Derya Cirik

Tania Rivas Pardo

Konstantina Bergman